Sanaky

Showing 1–20 of 34 results

Sắp xếp: Bán chạy nhất
SANAKY 408W

Sanaky

Tủ mát SANAKY 408W 340 lít

9.100.000đ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng. Tặng phần quà Gia Dụng trị giá 550.000đ

Mua ngay
tu-mat-sanaky-vh-408k-10018972-01

Sanaky

Tủ mát Sanaky 408K 340 lít

8.940.000đ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng. Tặng phần quà Gia Dụng trị giá 550.000đ

Mua ngay
SANAKY 308K

Sanaky

Tủ mát SANAKY 308K 240 lít

7.350.000đ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng.

Mua ngay
SANAKY 5699W3

Sanaky

Tủ đông Sanaky 5699W3 Inverter 365 Lít

10.640.000đ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng. Tặng phần quà Gia Dụng trị giá 550.000đ

Mua ngay

Sanaky

Tủ đông Sanaky 5699HY

9.500.000đ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng. Tặng phần quà Gia Dụng trị giá 550.000đ

Mua ngay
sanaky-vh-3699w1

Sanaky

Tủ đông Sanaky 3699W1 260 lít

6.240.000đ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng. Tặng phần quà Gia Dụng trị giá 550.000đ

Mua ngay
Tu-dong-sanaky-VH-2899A1

Sanaky

Tủ đông Sanaky 2899A1 240 lít

5.700.000đ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng. Tặng phần quà Gia Dụng trị giá 550.000đ

Mua ngay
TỦ MÁT SANAKY VH-358K 350 LÍT

Sanaky

Tủ mát Sanaky VH-358K 350 lít

8.350.000đ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng. Tặng phần quà Gia Dụng trị giá 550.000đ.

Mua ngay
TỦ MÁT SANAKY VH-168K 160 LÍT

Sanaky

Tủ mát Sanaky VH-168K 160 lít

Gọi hỏi giá

Bảo hành sản phẩm 24 tháng. Tặng phần quà Gia Dụng trị giá 550.000đ.

Mua ngay
TỦ MÁT SANAKY 240 LÍT VH-308W

Sanaky

Tủ mát Sanaky 240 lít VH-308W

8.050.000đ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng. Tặng phần quà Gia Dụng trị giá 550.000đ.

Mua ngay
TỦ MÁT SANAKY 200 LÍT VH-258K

Sanaky

Tủ mát Sanaky 200 LÍT VH-258K

7.500.000đ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng. Tặng phần quà Gia Dụng trị giá 550.000đ.

Mua ngay
TỦ MÁT SANAKY VH-408K 400 LÍT

Sanaky

Tủ mát Sanaky VH-408K 400 lít

8.840.000đ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng. Tặng phần quà Gia Dụng trị giá 550.000đ.

Mua ngay
TỦ MÁT SANAKY VH-358W 350 LÍT

Sanaky

Tủ mát Sanaky VH-358W 350 lít

8.550.000đ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng. Tặng phần quà Gia Dụng trị giá 550.000đ.

Mua ngay
Tủ Đông Sanaky VH-8699HY 860 lít

Sanaky

Tủ Đông Sanaky VH-8699HY 860 lít

Gọi hỏi giá

Bảo hành sản phẩm 24 tháng. Tặng phần quà Gia Dụng trị giá 600.000đ.

Mua ngay
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-5699W1 365 LÍT

Sanaky

Tủ đông Sanaky VH-5699W1 365 lít

9.800.000đ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng. Tặng phần quà Gia Dụng trị giá 550.000đ.

Mua ngay
Tủ Đông Sanaky VH-4099W3 400 lít

Sanaky

Tủ Đông Sanaky VH-4099W3 400 lít

6.900.000đ

Bảo hành sản phẩm 2 năm

Mua ngay
Tủ Đông Sanaky VH-4099W1 400 lít

Sanaky

Tủ Đông Sanaky VH-4099W1 400 lít

6.770.000đ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng. Tặng phần quà Gia Dụng trị giá 550.000đ.

Mua ngay
Tủ đông Sanaky VH-4099A3 305 lít

Sanaky

Tủ đông Sanaky VH-4099A3 305 lít

7.300.000đ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng. Tặng phần quà Gia Dụng trị giá 550.000đ.

Mua ngay
Tủ đông Sanaky VH-405A2 280 lít

Sanaky

Tủ đông Sanaky VH-405A2 280 lít

6.150.000đ

Bảo hành sản phẩm 24 tháng. Tặng phần quà Gia Dụng trị giá 550.000đ.

Mua ngay
Tủ Đông Sanaky VH-3699W3 360 lít

Sanaky

Tủ Đông Sanaky VH-3699W3 360 lít

6.800.000đ

  Bảo hành sản phẩm 2 năm Tặng phần quà Gia Dụng trị giá 550.000

Mua ngay