Chăm sóc khách hàng: 0243.915.8866

Cơ chế giải quyết tranh chấp – khiếu nại

1. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại

Website bán hàng của siêu thị Long Bình Plaza và Người bán luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến các giao dịch trên Web: https://longbinhplaza.vn/.

Khi tiếp nhận khiếu nại của Khách hàng, Ban quản trị Web sẽ tiến hành liên hệ, phối hợp với Người bán đã thực hiện giao dịch với Khách hàng để kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh và đưa ra những biện pháp xử lý phù hợp và nhanh chóng.

Website luôn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên. Nếu hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, Khách hàng và Người bán có thể đưa sự việc lên cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

2. Quy trình giải quyết khiếu nại

Khi phát sinh khiếu nại trong quá trình giao dịch trên web khách hàng vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Gửi khiếu nại đến bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của web qua 1 trong 4 phương thức:

– Email: cskh.longbinhplaza@gmail.com

– Hotline: 02439158866

– Địa chỉ: Khu Cầu Dừa – Thường Tín – Hà Nội

– Mục “Liên hệ” trên website https://longbinhplaza.vn/

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của website tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng. Dựa trên nội dung, tính chất và mức độ của khiếu nại, chúng tôi sẽ liên hệ, phối hợp với Người bán để phản hồi và đưa ra biện pháp hỗ trợ giải quyết kịp thời và triệt để phản ánh của khách hàng.

Bước 3: Trường hợp khiếu nại của khách hàng nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết của website, chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng chuyển vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Thời hạn giải quyết khiếu nại

Chậm nhất trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng, chúng tôi và Người bán có trách nhiệm phản hồi và đưa ra hướng giải quyết cho Khách hàng.

Thương hiệu lớn
0243.915.8866