Chăm sóc khách hàng: 0243.915.8866

Liên hệ

Siêu thị Long Bình Plaza

Khu Cầu Dừa – Thường Tín – Hà Nội
Số điện thoại: 0243.910.9999 – 024 3990 8888
Email: cskh.longbinhplaza@gmail.com

Thương hiệu lớn
0243.915.8866